Termální lázně Podhájska - Slovensko

POKYNY PRO NÁVŠTĚVNÍKY

-Každý návštěvník se zakoupením vstupenky podrobuje všem ustanovením těchto pokynů a nařízením personálu.
-Dětem mladším 10 let se návštěva povoluje pouze v doprovodu dospělé osoby, starší než 18 let.
-Vstup do areálu koupaliště je dovolen pouze s platnou vstupenkou.
-Osoby, které jsou v prostorách termálního koupaliště (dále jen TK) ubytovány resp. vstupné mají zahrnuté do zaplacené ceny pobytu musí se při vstupu do areálu TK prokázat platným ubytovacím průkazem.
-Každý návštěvník je povinen dodržovat dobu provozu TK.
-Každý návštěvník je povinen projít k bazénům přes brouzdaliště a použít sprchy.
-Návštěvník se ve vlastním zájmu seznámí s pokyny pro návštěvníky.
-Návštěvník, který neumí plavat, nebo plave nedokonale může se koupat pouze v prostorách pro neplavce.
-Z prostor TK může být vykázán návštěvník, který i přes upozornění porušuje ustanovení těchto pokynů nebo platných předpisů; dále osoba pod vlivem alkoholu nebo jiných omamných látek a osoba, která se chová nepřístojně a nevhodným způsobem.
-Každý návštěvník musí mít slušný, čistý a přiměřený oděv a svým chováním musí respektovat obecné zásady mravnosti a slušnosti.
-Svlékat se a oblékat se v areálu TK je dovoleno jen na místech k tomu určených. Nechávat šatstvo a jiné osobní věci bez dozoru je zakázáno. Peníze a cenné předměty si může každý návštěvník uschovat v pokladně TK, resp. místě k tomu určenému.
-Do zařízení nemají přístup osoby opilé, trpící nakažlivými chorobami a nemocemi vzbuzující odpor.
-Každý návštěvník se musí ve vlastním zájmu pohybovat opatrně na hladkých a mokrých plochách a vyvarovat se možnému uklouznutí nebo zranění. Zároveň musí dodržovat čistotu a hygienu tak vlastní, tak na všech místech a zařízeních.
-Návštěvník si musí počínat tak, aby vědomě nepoškozoval zařízení objektu, v případě poškození je povinen nahradit škodu, kterou způsobil. Všechny nalezené předměty je návštěvník povinen odevzdat v pokladně, kde se nález zapíše do provozního deníku.
-Přání a stížnosti oznamuje návštěvník v pokladně, kde je služba zapíše do
deníku popř. oznámí vedoucímu zařízení.

V prostorách je zakázáno:

-Ohrožovat bezpečnost návštěvníků, řád a disciplínu nebo nadměrným hlukem rušit ostatní návštěvníky;
volat o pomoc bez vážné příčiny.
-Znečišťovat prostory plivání, odhazováním odpadků apod .
-Brát k bazénům skleněné předměty.
-Kouřit u bazénů.
-Vcházet do oddělení nebo prostor vyhrazených osobám druhého pohlaví.
-Občerstvovat se v prostorách není k tomu určených.
-Vzájemně se potápět, srážet a vhazovat do vody jiné osoby, běhat po obrubě bazénů, skákat do vody z jiných míst, jak na to vyhrazených.
-Hrát s tvrdými míči fotbal, házenou a jiné hry mimo míst k tomu určených.
-Používat sprchy při vstupech do bazénů na mytí a osobní hygienu a používat zde mýdla a šampony.
-V bazénech je zakázáno používat mýdla a podobné přípravky.
-Vodit psy a jiná zvířata do areálu koupaliště.
-Lavičky slouží k odpočinku po koupání, ne na celodenní slunění.

Znáte termály Veľký Meder?
1) Ideální místo pro léčení pohybového ústrojí.
2) Ideální místo pro cyklisty, rodiny s dětmi a důchodce. Nejvíce slunečních dní na Slovensku Vám vždy zpříjemní Vaši dovolenou ve Veľkém Mederu.
3) Jeden den si odskočte na výlet do starobylého města Gyor, Komárno, navštivte blízké hlavní města Budapešť, Bratislava nebo Vídeň.
4) Pobyty, akce a ubytování máte bez zprostředkovatele za nejlepší ceny.